Betaalnummer

Informatie over gebruik betaalnummer

Op 22/09/2017 werd een nieuwe wet van kracht (gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 12/09/2017) die een wijziging inhoudt van de wet van 13/06/2015 betreffende de elektronische communicatie. Er wordt een nieuw artikel 116/1 ingevoegd dat elke derde die gebruikt maakt van een betaalnummer verplicht wordt om onderstaande informatie te publiceren via het centraal register.

Gebruik betaallijn 070/21 00 22
Dienstenaanbieder: Esopus BV, met maatschappelijke zetel te 3500 Hasselt, Gouverneur Roppesingel 83
KBO-nummer: 0450.050.997
BTW-nummer: BE 0450.050.997
Omschrijving: Bestelling van mazout en tankkeuringen
Website Esopus: www.mazoutaanbod.be
Prijs van de dienst: € 0,30 per minuut

Bij klachten:

  • Per briefwisseling: Esopus BV, Gouverneur Roppesingel 83, 3500 Hasselt
  • Per e-mail: info@mazoutaanbod.be